VUOKRAUSEHDOT

Vuokralleottaja sitoutuu maksamaan 200e:n peruutusmaksun mikäli ilmoittaa peruutuksesta alle 14vrk ennen vuokrausta.

1. Auto tai vaunu on palautettava sopimuksessa mainittuun paikkaan viimeistään sovittuna ajankohtana. Mikäli näin ei tapahdu eikä vuokrauksen jatkumisesta ole sovittu, syyllistyy vuokralleottaja auton / vaunun luvattomaan käyttöön.

 • Vuokralleottajan on itse ajettava autoa tai vedettävä vaunua.
 • Muut ajajat / vetäjät on merkittävä vuokrasopimukseen.
 • Autoa / vaunua ei saa viedä ulkomaille ilman vuokralleantajan suostumusta.
 • Pysäköity auto / vaunu on lukittava.
 • Vuokralleottaja vastaa autosta / vaunusta ja siihen liittyvistä lisävarusteista niiden täydestä arvosta.
 • Vaurioista aiheutuneelta seisonta-ajalta on vuokralleottaja velvollinen maksamaan tämän sopimuksen mukaisen 1-6 vrk pituisista vuokrauksista sovellettavan vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 10 vrk:lta.

Liikennevahingossa vuokralleottajan kokonaisvastuu rajoittuu tähän sopimukseen merkittyyn omavastuuosuuden ylärajaan. Autossa on kotimaassa voimassa oleva liikenne- ja kasko-vakuutus. Kaskovakuutuksen omavastuu kotimaassa 1000€. Ulkomailla sattuneissa vahingoissa peritään kaksinkertainen omavastuu 1000€. Hinausmaksuista vuokralle ottajan maksettava osuus on 15 %

Mikäli autolle / vaunulle aiheutuneet vahingot johtuvat välillisesti tai välittömästi vuokralleottajan tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta, auton / vaunun käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai tämän sopimuksen rikkomisesta, on vuokralleottaja velvollinen korvaamaan kaikki vahingot kokonaisuudessaan.

2. Mikäli auto / vaunu on jostain syystä vaurioitunut (esim. liikennevaurio) ja vuokralleottaja ei pääse aloittamaan matkaa sovittuna vuokra-aikana, on vuokralleantaja velvollinen palauttamaan maksetut varausmaksut, mutta ei ole velvollinen korvaamaan muita peruutuksesta aiheutuneita kuluja. Matkalla sattuneiden vahinkojen osalta korvausvelvollisuus rajoittuu voimassa olevaan autopalveluvakuutuksen korvausten määrään.

3. Vuokralle ottaja sitoutuu suorittamaan vuokranmaksun sovitun maksuaikataulun mukaisesti.
Maksuehto ennen lähtöä. Vuokrasopimus astuu voimaan, kun maksu on suoritettu.

4. Liikennevaurion tai autovaurion sattuessa tulee vuokralleottajan toimia seuraavasti:

 • toimittaa poliisitutkinta
 • merkitä muistiin mahdolliset silminnäkijät
 • toimittaa auto / vaunu talteen vauriopaikalta ja estää lisävahinkojen syntyminen
 • ilmoittaa asiasta välittömästi vuokralleantajalle
 • täyttää vahinkoilmoituslomake
 • ottaa yhteys vakuutusyhtiöön

5. Auto / vaunu luovutetaan ja palautetaan polttoainetankki täynnä.
Vuokralleottaja maksaa käyttämänsä sähkön, samoin kuin kaikki auton / vaunun käyttämisestä aiheutuneet pysäköintivirhemaksut ja vastaavat. Auton / vaunun ja lisävarusteiden tahallisesta sotkemisesta aiheutuneesta ylimääräisestä työstä on vuokralleottaja velvollinen korvaamaan aiheutuneiden siivouskustannusten mukaan. Mikäli autoon / vaunuun tulee vikaa, yli 80 € maksaviin korjaustoimenpiteisiin on saatava vuokralleantajan lupa. Vuokralleantajalla on oikeus määrätä korjaamo, jossa rikkoutunut tai vaurioitunut auto / vaunu korjataan.

6. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Porvoon käräjäoikeudessa.

TUPAKOINTI AUTON SISÄTILOISSA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY!